A képzés célja, hogy a résztvevő képessé váljon arra, hogy mások által létrehozott csoportokban hatékonyan együttműködő  csapattag legyen, az ehhez szükséges kompetenciáit fejlesztve,  hozzájárulva ahhoz, hogy a csapat, melyben dolgozik képes legyen a célkitűzései sikeres megvalósítására.

Csapatmunkában szerzett jártassága alapján képessé válik önmaga, mint csapattag reális értékelésére, tisztában lesz ezirányú erősségeivel, gyengeségeivel, felismeri személyiségének, csapatmunkában szükséges kompetenciáinak fejlesztendő területeit.

Csapatmunkában szerzett jártassága alapján képessé válik maga is az adott projekt, feladat hatékony ellátásához szükséges létszámú és összetételű csoportot kialakítani, a feladat ellátásához szükséges csapattagokat kiválasztani, a csoportot a cél érdekében felépíteni, motiválni, a csapatmunka irányításával kapcsolatos vezetői feladatokat – tervezés, szervezés, személyes irányítás, ellenőrzés, értékelés – ellátni.

A program célja, hogy a résztvevő képessé váljon önmaga reális értékelésére, tisztában legyen erősségeivel, gyengeségeivel, ismerje fel személyiségének fejlesztendő területeit.

Időgazdálkodás tréningen sajátítsa el az időmenedzselési technikákat, szerezzen jártasságot a sikeres együttműködés terén.

A résztvevők különböző technikákat, módszereket sajátítsanak el a problémamegoldásra,
a konfliktusok kezelésére, valamint azok megelőzésére.

A képzésben résztvevők tájékozódhatnak az Európia Unió jogharmonizációjáról,
megismerkedhetnek az EU-s szabványrendszerrel, az EU esélyegyenlőségi és környezetvédelmi irányelveivel, a munka világában érvényes jogszabályokkal, tájékozódhatnak az EU-s munkajogi irányelvekről, a munkahelyi érdekérvényesítésről, megtanulják hogyan kell szabályosan munkaszerződést kötni.

A program elsősorban a pályakezdő fiatalok munkahelyi beilleszkedését segítő fejlesztő képzés.
A fiatalok és a pályakezdő fiatalokkal foglalkozó tanácsadók, segítők a program során tájékozódhatnak az álláskereséssel kapcsolatos tudnivalókról, elsajátíthatnak különböző álláskeresési technikákat.